• จ - ส 8.00 - 17.00
 • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 • 034-515-978

ชาวต่างชาติ ซื้อรถยนต์ได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

ชาวต่างชาติ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถซื้อรถได้ไหม? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? หากเป็นชาวต่างชาติที่เข้าประเทศมาอย่างถูกต้องตามกฏหมายสามารถซื้อรถได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี ซื้อด้วยเงินสด และซื้อด้วยการผ่อนชำระ ทั้งสองแบบมีรายละเอียดที่ต่างกันดังนี้ ชาวต่างชาติ ต่างด้าว ซื้อรถได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ชาวต่างชาติซื้อถรถยนต์-เงินสด เอกสารที่ใช้

 • หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริงและสำเนา  
 • Visa ประเภท Non-Immigrant หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสถานะการพำนักในประเทศไทย
 • สำเนาใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ โดยสำนักตรวจคนเข้าเมือง สำหรับผู้ซื้อที่มีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าว

ชาวต่างชาติซื้อถรถยนต์-ผ่อนชำระ เอกสารที่ใช้

 • หนังสือเดินทาง(Passport) เล่มจริงและสำเนา  
 • Visa ประเภท Non-Immigrant หรือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสถานะการพำนักในประเทศไทย
 • สำเนาใบอนุญาตให้ทำงาน (Work Permit) หรือ หนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ โดยสำนักตรวจคนเข้าเมือง สำหรับผู้ซื้อที่มีสถานะเป็นแรงงานต่างด้าว
 • เอกสารแสดงรายได้หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน 

กรณีที่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย ต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้

How foreigners live in Thailand can buy a car?

Can foreigners who come to live in Thailand buy a car? What documents are used? If you are a foreigner who has entered the country legally, you can buy a car. It will be divided into 2 cases: buying with cash and buy with installments The two types have different details as follows.

Foreigners buy cars with cash, required documents

 • Passport (Passport), real and copy
 • Non-Immigrant Visa or temporary resident visa as evidence of residence status in Thailand.
 • Copy of work permit (Work Permit) or certificate of residence By the Immigration Bureau for buyers with foreign worker status.

Foreigners buy cars by paying in installments. required documents

 • Passport (Passport), real and copy
 • Non-Immigrant Visa or temporary resident visa as evidence of residence status in Thailand.
 • Copy of work permit (Work Permit) or certificate of residence By the Immigration Bureau for buyers with foreign worker status.
 • Documents showing income or payslips for the past 3-6 months.

In the case where a guarantor who is a Thai national is required The following documents are required.

 • Copy of ID card
 • Copy of house registration
 • Documents showing income by occupation group Details Click here

ชาวต่างชาติ ต่างด้าว ซื้อรถได้ไหม ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

sirichai Tarthong
Sirichai Tarthong
Writer
รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท
หม้อน้ำสำคัญยังไง ดูแลยังไงไม่ให้ร้อน
วิธีขับรถแบบประหยัดน้ำมัน
Facebook Comments Box