• จ - ส 8.00 - 17.00
 • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 • 034-515-978

วิธีล้างประวัติ แบล็คลิส เครดิตบูโร กี่ปีหาย?

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ แบล็คลิส และเครดิตบูโร

การติดแบล็คลิส (Blacklist) หมายถึง การที่บุคคลใดก็ตามมีประวัติการชำระหนี้ไม่ตรงเวลาหรือค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน ส่งผลให้ชื่อของบุคคลนั้นๆ ถูกระบุว่าเป็นคนที่มี “ประวัติทางการเงินไม่ดี” จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโร ซึ่งสถาบันการเงินจะใช้ในการประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลนั้นๆ โดยในปี 2023 นี้ มีการให้เครดิตด้วยคะแนน “Credit Score” จะเป็นตัววัดความน่าเชื่อถือในการพิจารณาการให้กู้ยืม โดยระบบ Credit Score จะวัดตามปัจจัยดังนี้

 1. ประวัติการชำระหนี้ (Payment History) ปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุด โดยพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ตรงเวลาหรือไม่ มีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่
 2. จำนวนหนี้สิน (Amounts Owed) พิจารณาจากยอดหนี้คงเหลือในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่เปิดใช้อยู่
 3. ระยะเวลาของประวัติเครดิต (Length of Credit History) พิจารณาจากระยะเวลาที่เปิดใช้สินเชื่อมาแล้ว โดยสินเชื่อที่มีระยะเวลานานจะช่วยให้คะแนน Credit Score สูงขึ้น
 4. ประเภทของสินเชื่อ (Types of Credit) พิจารณาจากประเภทของสินเชื่อต่างๆ ที่เปิดใช้อยู่ เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น
 5. การขอสินเชื่อใหม่ (Inquiries) พิจารณาจากจำนวนครั้งที่มีการขอสินเชื่อใหม่ในระยะเวลาอันสั้น โดยหากมีการขอสินเชื่อใหม่บ่อยครั้ง จะทำให้คะแนน Credit Score ลดลง

คะแนน Credit Score ในประเทศไทยจะถูกแบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้

 • AA (900 – 753) ระดับคะแนนสูงสุด แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ดีเยี่ยม
 • BB (752 – 725) ระดับคะแนนดี แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ดี
 • CC (724 – 699) ระดับคะแนนปานกลาง แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่พอใช้ได้
 • DD (698 – 681) ระดับคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยง
 • EE (680 – 663) ระดับคะแนนแย่ แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง
 • FF (662 – 645) ระดับคะแนนแย่มาก แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงมาก
 • GG (644 – 627) ระดับคะแนนแย่ที่สุด แสดงถึงประวัติการชำระหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด

คะแนน Credit Score ที่ดีจะช่วยให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้ง่ายขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม คะแนน Credit Score ไม่สามารถตัดสินความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างแท้จริง แต่เป็นเพียงตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ล้างประวัติ แบล็คลิส เครดิตบูโร ได้ยังไง?

 1. เคลียร์หนี้ให้ครบถ้วน

วิธีเดียวที่จะล้างประวัติแบล็คลิสได้คือการเคลียร์หนี้ทั้งหมดให้ครบ โดยจะต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดให้ครบถ้วน โดยสามารถชำระหนี้ด้วยตนเองหรือขอผ่อนชำระกับสถาบันการเงินได้

เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลการปิดบัญชีให้กับเครดิตบูโร ซึ่งเครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลการปิดบัญชีไว้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นข้อมูลการปิดบัญชีจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ

 1. ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้

หากข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรไม่ถูกต้อง เรามีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลได้ โดยสามารถยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร

ในการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูล ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนารายงานเครดิตบูโรที่ต้องการแก้ไข และเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

 1. รอให้ข้อมูลในเครดิตบูโรหมดอายุ

หากไม่สามารถเคลียร์หนี้ทั้งหมดได้หรือข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรถูกต้องแล้ว ต้องรอให้ข้อมูลในเครดิตบูโรหมดอายุ ซึ่งข้อมูลในเครดิตบูโรจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกลบออกจากระบบอัตโนมัติ

ในระหว่างที่รอให้ข้อมูลในเครดิตบูโรหมดอายุ สามารถปรับปรุงเครดิตของเราได้ โดยเริ่มจากการสร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดี เช่น ผ่อนชำระบัตรเครดิตตรงต่อเวลา ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ตรงเวลา 

การปรับปรุงเครดิตของเราจะช่วยให้มีโอกาสกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้มากขึ้นเมื่อข้อมูลในเครดิตบูโรหมดอายุ

เคล็ดลับในการล้างประวัติแบล็คลิส

 • ชำระหนี้ให้ตรงเวลาและครบถ้วน
 • ขอผ่อนชำระหนี้กับสถาบันการเงินหากไม่สามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้
 • ขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในรายงานเครดิตบูโร
 • สร้างประวัติการชำระหนี้ที่ดี

วิธีล้างประวัติ แบล็คลิส เครดิตบูโร กี่ปีหาย? การล้างประวัติแบล็คลิสอาจใช้เวลาและต้องใช้ความพยายาม แต่ถ้าสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นได้ จะช่วยให้สามาถล้างประวัติแบล็คลิสและกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น

ติดแบล็คลิสอยู่ ซื้อรถได้ไหม?

ลูกค้าที่มีประวัติแบล็คลิสต้องดูเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่แต่ละไฟแนนซ์ว่าจะพิจารณาไปในทางไหน กรณีเช่นยังติดแบล็คลิสอยู่ไม่สามารถเซ็นเช่าซื้อได้ สามารถเปลี่ยนผู้เช่าซื้อที่เป็นคนในครอบครัว เช่น สามี/ภรรยา/บิดา/มารดา/บุตร มาเซ็นเช่าซื้อแทน หากผู้ที่มาเซ็นเช่าซื้อแทนฐานเงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์ของการผ่อนค่างวด สามารถให้ผู้ที่ติดแบล็คลิสมาเซ็นร่วมได้ ทั้งหมดที่กล่าวมาต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาในหลายๆด้านจากไฟแนนซ์ ที่ โตโยต้า ชัวร์ กาญจนบุรี มีลูกค้าที่เคยติดแบล็คลิสหรือยังติดแบล็คลิสอยู่ สนใจอยากจะมาออกรถมือสองกับเรา ทางเราได้ให้คำปรึกษาหาทางช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และการช่วยเหลือด้านการจัดการเอกสารให้กับผู้ขาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเช่าซื้อรถได้ออกรถไปใช้ประกอบอาชีพหรือต่อยอดทางธุรกิจ จนสำเร็จ รายละเอียดเพิ่มเติม

รถมือสอง ของโตโยต้า ชัวร์ กาญจนบุรี

หากต้องการหารถมือสองสภาพดี พร้อมใช้งาน เลขไมล์น้อย ไม่ผ่านการดัดแปลงสภาพ และไม่เคยเกิดเหตุมาก่อน เรามีให้คุณเลือกมากมาย แถมการรับประกันจากศูนย์โตโยต้า สูงสุดถึง 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน >>> ดูรถมือสองของโตโยต้าชัวร์กาญจนบุรี

sirichai Tarthong
Sirichai Tarthong
Writer
รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท
หม้อน้ำสำคัญยังไง ดูแลยังไงไม่ให้ร้อน
วิธีใช้ชุดปะยางฉุกเฉิน
ออกรถมือสอง ใช้อะไรบ้าง?
สรุปงยอดจองาน MOTOR SHOW 22
เครื่องเบนซิน VS เครื่องดีเซล
Facebook Comments Box