• จ - ส 8.00 - 17.00
 • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 • 034-515-978

เล่มทะเบียนรถหาย มีผลเสียยังไงกับรถยนต์ 

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

เล่มทะเบียนรถหาย สามารถทำใหม่ได้ไหม

เล่มทะเบียนรถหาย มีผลเสียอย่างไร ดูประวัติเล่มทะเบียน สามารถขอทำใหม่ได้ โดยต้องดำเนินการดังนี้

 1. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ โดยแจ้งความว่าเล่มทะเบียนรถยนต์หาย
 2. นำใบแจ้งความไปยื่นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถยนต์จดทะเบียนไว้
 3. เตรียมเอกสารประกอบการขอเล่มทะเบียนใหม่ ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของรถ
  • ใบแจ้งความเล่มทะเบียนรถหาย
 4. ชำระค่าธรรมเนียมขอเล่มทะเบียนใหม่

ค่าธรรมเนียมขอเล่มทะเบียนใหม่ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เสียค่าธรรมเนียม 205 บาท
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน เสียค่าธรรมเนียม 255 บาท
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล เสียค่าธรรมเนียม 255 บาท
 • รถจักรยานยนต์ เสียค่าธรรมเนียม 255 บาท

หากเจ้าของรถไม่สามารถไปดำเนินการขอเล่มทะเบียนใหม่ด้วยตัวเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องเขียนหนังสือมอบอำนาจและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจ ระยะเวลาในการดำเนินการขอเล่มทะเบียนใหม่ ประมาณ 30 นาที หลังจากได้รับเล่มทะเบียนใหม่แล้ว ควรเก็บรักษาเล่มทะเบียนรถให้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกขโมย

ข้อเสียเมื่อทำเล่มทะเบียนหาย 

ข้อเสียร้ายแรงเมื่อทำเล่มทะเบียนหาย รถจะไม่สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อ ได้อีกเลย เพราะอะไร? เนื่องจากทางสถาบันการเงิน สินเชื่อ การซื้อขายไฟแนนซ์จะไม่รับจัดสัญญา เพราะมองว่ามีความเสี่ยง และอาจเกิดการโกง (หากเป็นการซื้อขายกันมือต่อมือ โดยไม่ผ่านไฟแนนซ์ ทำได้ตามปกติ ไม่มีผลใดๆ) 

ทำไมสถาบันการเงิน และไฟแนนซ์ต่างๆถึงไม่รับเล่มทะเบียนที่มีประวัติสูญหาย

ทำไมสถาบันการเงินและไฟแนนซ์หลายๆที่เริ่มไม่อนุมัติให้รถที่มาขอสินเชื่อ หรือการจัดสัญญาซื้อขายรถที่เป็นเล่มทะเบียนที่มีประวัติสูญหาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขอสินเชื่อซ้ำ ยกตัวอย่างในกรณีที่ผู้ถือเล่มทะเบียนรถ นำเล่มทะเบียนไปขอสินเชื่อจากไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง เมื่อสัญญาอนุมัติทางด้านไฟแนนซ์จะเป็นผู้ถือครองเล่มทะเบียนนั้นไว้จนกว่าผู้ขอสินเชื่อจะชำระหนี้จนครบถ้วน จึงจะคืนเล่มทะเบียนให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ แต่ในกรณีตัวอย่างนี้ผู้ขอสินเชื่อยังคงติดค้างหนี้จากไฟแนนซ์และเล่มทะเบียนรถยังอยู่กับทางไฟแนนซ์เดิม แต่ผู้ขอสินเชื่อได้ทำการแจ้งเล่มทะเบียนสูญหายและขอรับเล่มใหม่จากทางขนส่ง จากนั้นนำเล่มทะเบียนใหม่ที่ได้ไปดำเนินการขอสินเชื่อกับ ไฟแนนซ์อีกแห่งหนึ่ง วนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย คำถามคือ จะเกิดอะไรขึ้นหากผู้ขอสินเชื่อไม่ชำระหนี้ “ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มแรก” และ“ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มใหม่หากมีการฟ้องร้องดำเนินคดีเกิดขึ้น (ซึ้งเกิดแน่ๆ) ในกรณีนี้ “ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มแรก” จะไม่ได้สิทธิในการยึดรถที่ใช้ในการขอสินเชื่อ เนื่องจากตามกฏหมายแล้วสิทธิเจ้าของรถจะขึ้นอยู่กับชื่อในเล่มทะเบียนที่ออกใหม่ที่สุดเท่านั้น “ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มแรก” จะไม่ได้สิทธิใดๆเลยเกี่ยวกับรถคันนี้ เจ้าของสิทธิของรถคันนี้จะตกไปอยู่กับ “ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มใหม่” ดังนั้น “ไฟแนนซ์ที่ถือทะเบียนเล่มแรก” ทำได้เพียงแจ้งความดำเนินคดีกับทางผู้ขอสินเชื่อคนนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุที่ว่า ทำไมเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์และสถาบันการเงินต่างๆ จึงไม่อนุมัติให้รถที่มีประวัติเล่มทะเบียนสูญหายขอสินเชื่อ 

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

วิธีดูประวัติของรถยนต์จากเล่มทะเบียน

โดยทั่วไปแล้วที่เล่มทะเบียนหน้า 16 จะมีประวัติการเสียภาษีประจำปี และที่หน้า 18 จะมีประวัติของรถว่าเคยปรับแต่งส่วนไหนมาบ้าง เช่น ประวัติการเปลี่ยนสีของรถ ประวัติการเสริมแหนบ ประวัติการเปลี่ยนแผงข้างของรถ เล่มทะเบียนรถหาย มีผลเสียอย่างไร ดูประวัติเล่มทะเบียน

sirichai Tarthong
Sirichai Tarthong
Writer
รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท
หม้อน้ำสำคัญยังไง ดูแลยังไงไม่ให้ร้อน
วิธีใช้ชุดปะยางฉุกเฉิน
ออกรถมือสอง ใช้อะไรบ้าง?
สรุปงยอดจองาน MOTOR SHOW 22
เครื่องเบนซิน VS เครื่องดีเซล
Facebook Comments Box