• จ - ส 8.00 - 17.00
 • 22 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
 • 034-515-978

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภทกี่แบบ ต่างกันยังไงบ้าง?

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

หากเพื่อนๆกำลังตัดสินใจจะซื้อ ประกันรถยนต์ มีกี่แบบ ต่างกันยังไง? หรือจะต่อประกัน ควรศึกษาแต่ละประเภทให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพราะประกันแต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป บทความนี้ทาง โตโยต้า ชัวร์ กาญจนบุรี จึงนำข้อมูลของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อกัน **รายละเอียดให้การคุ้มครองของแต่ละบริษัทอาจจะมีเงื่อไขที่ไม่เหมือนกัน โดยข้อมูลที่ผู้เขียนนำมานั้น เป็นข้อมูลพื้นฐานของบริษัทประกันใช้กันเป็นส่วนมาก

ประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท ควรเลือกซื้อแบบไหน? 

ประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นประกันภัยที่บังคับให้เจ้าของรถยนต์ทุกคันต้องทำ คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร โดยประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่เจ้าของรถยนต์สามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ คู่กรณี ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร แบ่งออกเป็น 5 ชั้นประเภท 

ความแตกต่างของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท อยู่ที่ขอบเขตความคุ้มครอง โดยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุด ไล่ลำดับลงมาตามชั้นที่ 2+, 3+, 2 และ 3 ตามลำดับ

ประกันภัยรถยนต์แบ่งตามประเภท คุ้มครองยังไง เหมาะกับใคร?

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (ป.1)

พูดง่ายๆคือ คุ้มครองทุกกรณีประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด โดยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ คู่กรณี ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาด ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตามวงเงินการคุ้มครอง(กรณีที่เกิดความเสียหายเกินวงเงินที่คุ้มครองต้องจ่ายส่วนเพิ่มเติมเอง) 

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

 • คุ้มครองต่อตัวรถยนต์

  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทุกส่วน เช่น ตัวรถ อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์เสริม กระจก ยาง คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี คุ้มครองความเสียหายจากการสูญหายหรือไฟไหม้

 • คุ้มครองต่อคู่กรณี

  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ของคู่กรณีทุกส่วน คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของคู่กรณี เช่น บ้าน อาคาร ร้านค้า เป็นต้น คุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

 • คุ้มครองอื่นๆ

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถคุ้มครองค่าชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล คุ้มครองค่าเสียหายจากการช่วยเหลือฉุกเฉินคุ้มครองค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว และคุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่กรณีที่เกิดคดีอาญา

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ประเภทของรถยนต์ อายุของผู้ขับขี่ ประวัติการขับขี่ ประวัติการเคลมประกัน เป็นต้น

ประกันชั้น 1 เหมาะกับใคร? 

มือใหม่หัดขับ ที่ยังมีประสบการณ์ในการขับขี่น้อย ทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุได้สูง การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่มือใหม่ และรถยนต์ราคาสูง เนื่องจากค่าซ่อมแซมรถยนต์มีราคาสูงเช่นกัน การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (ป.2+)

คุ้มครองทั้งเราและคู่กรณี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์และชีวิต ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยความคุ้มครองทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกัน(เรา) หลักๆไม่ต่างจากประกันชั้น 1 ต่างกันตรงที่ประกันชั้น 2+ ต้องมีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์หรือยานภาพาหนะที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ เช่น มอเตอร์ไซต์ รถยนต์ เท่านั้น

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

 • คุ้มครองต่อตัวรถยนต์

  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทุกส่วน เช่น ตัวรถ อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์เสริม กระจก ยาง คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกกรณี (จำเป็นต้องมีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์) คุ้มครองความเสียหายจากการสูญหายหรือไฟไหม้

 • คุ้มครองต่อคู่กรณี

  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ทรัพย์สิน และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันในวงเงินคุ้มครองที่เลือกไว้

 • คุ้มครองอื่นๆ

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันในวงเงินคุ้มครองที่เลือกไว้ และคุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันชั้น 2+ เหมาะกับใคร? 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ราคาปานกลางถึงสูง ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งตัวรถยนต์และคู่กรณี แต่มีงบประมาณจำกัด และต้องการเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 (ป.2)

คุ้มครองความเสียหายรถยนต์ ชีวิตและทรัพย์สินของคู่กรณี คุ้มครองบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่กรณี คุ้มครองการสูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้โดยสารอีกด้วย 

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

 • คุ้มครองต่อตัวรถยนต์

  คุ้มครองรถยนต์ในส่วนของการสูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ (บางบริษัทไม่รับเคลมกรณีไฟไหม้สำหรับประกันชั้นที่2) ประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 2 จะไม่คุ้มครองรถยนต์ผู้เอาประกัน(เรา)

 • คุ้มครองต่อคู่กรณี

  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ทรัพย์สิน ของคู่กรณี

 • คุ้มครองอื่นๆ

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีและคุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันชั้น 2 เหมาะกับใคร? 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ราคาไม่สูงมาก ขับรถคล่องแล้ว ต้องการความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี และคุ้มครองการสูญหายและโจรกรรม เหมาะกับผู้ที่ต้องจอดรถนอกบ้านและในที่ ที่เสี่ยงต่อการถูกงัดแงะ สูญหายเป็นต้น

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (ป.3+)

คุ้มครองทั้งรถเราและรถคู่กรณี คล้ายกับประกันชั้น 2+ จำเป็นต้องเป็นเคสที่มีคู่กรณีเป็นรถยนต์กับรถยนต์เท่านั้น แต่ ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม 

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

 • คุ้มครองต่อตัวรถยนต์

  คุ้มครองความเสียหายทุกส่วน เช่น ตัวรถ อุปกรณ์ตกแต่ง จำเป็นต้องมีคู่กรณีที่เป็นรถยน์ หรือยานพาหนะที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์

 • คุ้มครองต่อคู่กรณี

  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ชีวิต และทรัพย์สิน ของคู่กรณี

 • คุ้มครองอื่นๆ

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคู่กรณี และคุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

เบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 3+ จะถูกกว่า ประกันภัยชั้น 2+ แต่วงเงินการคุ้มครองก็จะน้อยลงตามเบี้ยที่จ่าย 

ประกันชั้น 3+ เหมาะกับใคร? 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ราคาปานกลาง และต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน แต่ต้องการความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งรถเราและคู่กรณี

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (ป.3)

คุ้มครองเฉพาะรถของคู่กรณี แต่ยังคุ้มครองด้านร่างกาย อนามัย หากมีการบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต คุ้มครองทั้งคู่กรณีและผู้เอาประกัน(เรา) ไม่คุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม 

 • คุ้มครองต่อตัวรถยนต์

  ไม่คุ้มครองรถของผู้เอาประกัน(เรา) ความเสียหาย ไฟไหม้ สูญหาย พูดง่ายๆคือไม่คุ้มครองอะไรเลยที่เกี่ยวกับรถของเรา

 • คุ้มครองต่อคู่กรณี

  คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ ทรัพย์สิน และชีวิตของคู่กรณี

 • คุ้มครองอื่นๆ

  คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบุคคลภายนอก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุ คุ้มครองค่าประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา

ประกันชั้น 3 เหมาะกับใคร? 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์ราคาไม่แพง ขับรถชำนาญแล้ว และต้องการประหยัดค่าเบี้ยประกัน ต้องการแค่การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อคู่กรณีเท่านั้น

โตโยต้า ชัวร์ รถมือสอง กาญจนบุรี

รู้หรือไม่? มีบริษัทประกันหลายเจ้าที่สามารถเลือกการคุ้มครอเองได้ทุกอย่าง?

ณ ปัจจุบันมีประกันหลายเจ้าที่ให้ผู้ซื้อประกันเลือกได้เองว่าต้องการความคุ้มครองส่วนไหนบ้าง เช่น อยากได้ประกันที่คุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณี แต่อยากได้การคุ้มครองตัวรถของเราในส่วน การสูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม เพิ่มเติมขึ้นมา แบบนี้สามารถทำได้แล้วในปัจจุบัน ประกันรถยนต์ มีกี่แบบ ต่างกันยังไง?

sirichai Tarthong
Sirichai Tarthong
Writer
รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภท
หม้อน้ำสำคัญยังไง ดูแลยังไงไม่ให้ร้อน
วิธีขับรถแบบประหยัดน้ำมัน
ออกรถมือสอง ใช้อะไรบ้าง?
สรุปงยอดจองาน MOTOR SHOW 22
เครื่องเบนซิน VS เครื่องดีเซล
Facebook Comments Box